top of page

po pierwsze

bezpieczeństwo

Sieci elektroenergetyczne są niestabilne latem przez niskie rezerwy

Elektrociepłownie produkują mniej energii latem (przez brak możliwości oddania energii) i zaciągają energię spoza Warszawy. Jesteśmy zagrożeni w Warszawie blackoutem mimo tego, że jesteśmy w centrum Polski. Niestabilność sieci może być ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania całego miasta i jego publicznych usług (np tramwaje).

W Warszawie potrzebujemy zróżnicowanego mixu energetycznego. Oparcie na energii na jednym źródle energii grozi niestabilnością systemu. Wszystkie źródła są podatne na zagrożenia i powinniśmy planować dobrze połączony system, w którym źródła energii się uzupełniają. Aktualnie cierpimy na niedobór energii słonecznej w Warszawie.

50% energii w lecie może być produkowane przez panele słoneczne

Aktualny miks źródeł OZE proponowany w modelu energetycznym dla m.st. Warszawy z 2022 pozwala na zaspokojenie niezbędnej mocy elektrycznej przez około 1300 godzin w ciągu roku (14%).

Lokalni przedsiębiorcy są najbardziej zagrożeni skokami kosztów energii

Dodanie energii słonecznej dałoby im bezpieczeństwo energetyczne przez cały rok i gwarancję niższych kosztów. Dzięki prosumentowi wirtualnemu przedsiębiorcy mogą zyskać na zainstalowanych panelach.

Niezależność od importu węgla

Warszawa mogłaby uniezaleźnić się od rządowego systemu energetycznego opartego na węglu i być całkowicie samowystarczalna energetycznie. Warszawskie elektrociepłownie przejdą wkrótce na gaz, więc "odcięcie się od węgla" jest bardzo prawdopodobne.

po drugie

czystsze powietrze

Przedwczesne zgony uniknięte przez odcięcie w lato od Elektrowni Ostrołęka

Według Łukasza Adamkiewicza (HEAL Polska) liczba przedwczesnych zgonów (30+ lat) wywołanych pracą bloku o mocy 1GW może wynieść prawie 290 do prawie 630 zgonów w całym cyklu życia elektrowni.

 

Ponadto, liczba dni chorobowych w samym tylko powiecie ostrołęckim (140 tys. mieszkańców wliczając Ostrołękę) może wynosić rocznie od ok. 2450 do 5380.

Prąd w Warszawie bazuje na brudnych paliwach

70% energii elektrycznej w Warszawie pochodzi z węgla, dodatkowe 10% z gazu ziemnego.

 

80% spalanego węgla pochodzi jednak z Polski, część z Kazachstanu. Gaz z Kataru i Ropa z Arabii, krajów nie szanujących praw człowieka i z przeciwnymi interesami do Polski i Unii Europejskiej.

po trzecie

tańsze rachunki

20% niższe koszty energii elektrycznej

Nasza propozycja jest kompatybilna z ogólnokrajowym planem transformacji energetycznej proponowanym przez Instrat. Ich raport prognozuje 20% niższe ceny energii elektrycznej w porównaniu z aktualnymi i 40% niższe z prognozowanymi bez zmian za 10 lat.

Fotowoltaika mogłaby zapewnić nawet ponad połowę energii w trakcie letnich dni

Same dachy warszawskich bloków i większych budynków mieszkalnych dają potencjał na 1 gigawat mocy. 1 gigawat mocy 77% całkowitego zapotrzebowanie Warszawy w szczycie sezonu letniego!  Taką samą ilość paneli (1GW) zainstalowaliśmy w Polsce w miesiąc, więc dlaczego nie możemy tego zrobić w Warszawie w 5 lat.

Tworzenie energii w mieście dla miasta

Możemy obniżyć koszty i straty w trakcie przesyłu przez generowanie energii lokalnie, tam gdzie jest zużywana.

dodatkowo...

Aktualny program OZE nie spełnia potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Wsparcie jest bardzo niskie i nie ma dobrego prawnego rozwiązania. Nawet projekt prosumenta lokatorskiego nie pozwoli na łatwe rozwiązanie prawne. Otwarcie biur z pomocą prawną otworzyłoby drogę do tańszej energii dla zainteresowanych mieszkańców.

Zwiększenia budżetu na te inwestycje jest w zasięgu urzędu miasta

Szacujemy że koszt instalacji tych paneli to 4 miliardy złotych, albo 4% budżetu Warszawy przy rozłożeniu inwestycji na 5 lat kadencji samorządu.

tlo-jpg.jpg
blok4_edited_edited.png
blok4_edited.png

Podpisz petycję!

Arrow_edited.png

Poza zbieraniem podpisów pod petycją, będziemy też organizować spotkania i materiały edukacyjne dotyczące energii odnawialnej w blokach mieszkalnych.

 

Podpisz petycję żeby być na bieżąco z tymi działaniami!

blok.png
bottom of page